ינון נאמן ויצירתו - שירים מילים ותווים
ינון נאמן
כ"ג חשון תרצ"ז - כ"ט כסלו תשכ"ו 23.12.1965 - 08.11.1936