ינון נאמן ויצירתו
ינון נאמן
כ"ג חשון תרצ"ז - כ"ט כסלו תשכ"ו 23.12.1965 - 08.11.1936
ינון נתגלה לציבור הרחב, באמצע שנות השישים, בשלושת פסטיבלי-הזמר (1964 ,1965 ו-1966), בהם הושרו משיריו ולחניו היפים.
כשושנה בין החוחים למילים מן המקורות, בביצועים של נחמה הנדל ושל מקהלת רינת, עיבוד: גיל אלדמע - תשכ"ד.
יפה נוף יפה נוף למילים של ר' יהודה הלוי, בביצועים של נחמה הנדל ושל המקהלה לזמר-עם, עיבוד: נחמה הנדל - תשכ"ה.
חנה על חלון יושבת למילים של דוד פרישמן, בביצועים של יפה ירקוני ושל המקהלה לזמר-עם, עיבוד: שמעון כהן - תשכ"ה.
מנהג חדש בא למדינה למילים של ח"ן ביאליק, בביצועים של האחיות שמר ושל עליזה עזיקרי, עיבוד: גיל אלדמע - תשכ"ו.
דבש למילים של ינון עצמו, בביצועים של חדוה ודוד ושל הפרברים, עיבוד: גיל אלדמע - תשכ"ו.

הטקסטים אותם בחר להלחין, כמו שיריו וסיפוריו, מלמדים על הקשר של ינון למקורות היהודיים, לפסוקי-התנ"ך כמו לשירת-ספרד, לטבע ולחייו של אדם בתוך הטבע הסובב אותו.
מותו קטע את פרץ יצירתו, אך שיריו ולחניו מלווים אותנו גם היום.

באתר זה, מובאים שיריו , לחניו סיפוריו ומחזותיו שנאספו ממקורות שונים לרבות לקט שיריו היחיד שיצא לאור לאחר מותו "ראשית קציר" , בהוצאת מפעלי-חינוך ותרבות, ומתוך החוברת "ינון" שיצאה לאור לאחר מותו על-ידי קיבוץ משמר-השרון בהוצאת הקיבוץ המאוחד.

האתר הוקם בהתנדבות כמחווה וכהנצחה לינון נאמן, ותוך תקוה, כי חשיפת שיריו וסיפוריו הלא מוכרים לציבור רחב, תעורר ענין חדש באיש וביצירתו.
נשמח לקבל תגובות, הערות והארות, וכן חומרים נוספים, או מידע על כאלה.